Menu Zavřeno

Zemědělská akciová společnost Solmilk zaměstnává 42 pracovníků, obhospodařuje 903,57 ha zemědělské půdy, z toho 766,76 ha orné půdy. Hlavními pěstovanými plodinami jsou obiloviny, kukuřice na siláž, pícniny, řepka a brambory.


Živočišná výroba se zabývá chovem dojného skotu – krav plemene Holštýn, vlastním odchovem telat a mladých jalovic. Mléko je dodáváno do mlékárny, menší část je prodávána v mléčném automatu umístěném u vjezdu do střediska.