Menu Zavřeno

O společnosti

Zemědělská akciová společnost Solmilk zaměstnává 42 pracovníků,
obhospodařuje 903,57 ha zemědělské půdy, z toho 766,76 ha orné půdy.
Hlavními pěstovanými plodinami jsou obiloviny, kukuřice na siláž,
pícniny, řepka a brambory.

      Živočišná výroba se zabývá chovem dojného skotu – krav plemene Holštýn, vlastním odchovem telat a mladých jalovic.

  • test

    testet

  • ​Projekt Vybudování FVE ve společnosti Solmilk, a. s.

            reg.č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001998 je spolufinancován Evropskouunií (Národní plán obnovy, prioritní osa 31.3.0.1 Výstavba novýchfotovoltaických zdrojů). Stručný popis projektu: Instalace fotovoltaické elektrárny ovýkonu…

  • ​Investice do dílen a do zázemí

    Cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.