Podnikový IS
pro prostředí Windows

Realizováno v prostředí
4th Dimension

 •  Relační databáze nezávislá na OS Windows — nezapisuje do registru a nevyužívá knihoven OS, aplikace je jednoduše přenositelná
 • Prostředí si automaticky udržuje integritu datové struktury — odpadají reinstalace a ostatní problémy spojené s údržbou vazby data × program

 

Maximálně efektivní
a pružné pořizování dat

 • Velký důraz na efektivitu a racionálnost pořízení dat
 • Aplikace toho nejlepšího ze systému ASŘ ZPoK v novém prostředí a podmínkách
 • Možnost nastavování řady parametrů na několika úrovních

 

Připravenost pro
prostředí EU

 • Databáze od počátku navrhována pro legislativu EU
 • Vícejazyčné prostředí

 

Inteligentní
klient – server

 • Systém používá architektury inteligentního serveru 4th Dimension

 

Poskytuje komplexní datovou základnu
pro kvalitní rozhodování a řízení

 • Maximální provázanost dat vytváří spolu s integrovanými nástroji 4th Dimension prostor pro skutečně manažerské pohledy na firmu

 

Silné kontroly
během pořízení

 • Možnost definování přípustných hodnot a rozsahů
 • Řízení pomocí číselníků a parametrů

 

Projekce znalostí a zkušeností
z provozu projektu ASŘ ZPoK

 • Využití zkušeností z více než 10 let provozu systému ASŘ ZPoK
 • Využití zkušeností od více než 1000 uživatelů
 • Využití připomínek a poznámek od auditorů, daňových a ekonomických poradců